fbpx

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO KETO MASTER SZEF EDYCJA I

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady, organizację i porządek KONKURSU KULINARNEGO KETO MASTER SZEF EDYCJA I. Organizatorem Konkursu jest Monika Bochyńska i Paulina Gałuszka.

2. Celem głównym Konkursu jest:

 • zintegrowanie keto społeczności we wspólnych działaniach na rzecz promocji zdrowych, „czystych” keto potraw i podstaw diety ketogenicznej,
 • kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy kulinarnej oraz wykorzystywanie w kuchni produktów nieprzetworzonych,
 • promocja i prezentacja potraw,
 • wyłonienie najlepszych osób w wymyślaniu, przygotowywaniu i prezentacji dań,
 • wymiana informacji i doświadczeń.

3. I edycja konkursu odbędzie się w dniach od 11.01.2021r. do 18.04.2021.

Rozdział II

Zasady uczestnictwa

1. W Konkursie nie ma ograniczenia ilości osób uczestniczących.

2. Jedna osoba może zgłosić wiele dań w konkursie.

3. Wszystkie zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną poprzez publikację na swoim profilu na Instagram.

4. W zgłoszeniach konkursowych należy pamiętać o odpowiednich hasztagach ( #ketomasterszef , #czystoczyściejketo) oraz oznaczeniu organizatorek konkursu: @meeteat.love, @ketoPG.

5. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest zaobserwowanie profili: @meeteat.love, @ketoPG.

Rozdział III

Zasady konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest danie, zwane w dalszej części także daniem konkursowym.

2. Podstawowym produktem do przygotowania dania konkursowego jest:

 • Informacje o produktach do przygotowania dania konkursowego będą publikowane w każdy poniedziałek o godzinie 07:00 na kontach @meateat.love i/lub @ketoPG,
 • Nie jest obowiązkowe użycie wszystkich wymienionych produktów,
 • Daniem konkursowym może być zarówno propozycja przystawki/zupy/dania głównego/deseru – ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia uczestnika.

3. Konkurs składa się z 14 tyg. konkursowych z możliwością przedłużenia o kolejne tygodnie.

4. O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje spełnienie wszystkich warunków uczestnictwa.

5. Każde nadesłane danie konkursowe musi zawierać:

 • nazwę i zdjęcie dania,
 • opis wykonania,
 • składniki.

6. Organizator konkursu zapewnia:

Dobrą zabawę 😊

7. Uczestnicy zobowiązani są opublikować swoje dania w danym tyg. konkursowym do niedzieli do godziny 12.

8. Wyniki danego tygodnia zostaną ogłoszone na story organizatorów nie później niż do niedzieli do godziny 23.59 .

9. Potrawy oceniać będzie jury, w którego skład wchodzą organizatorzy konkursu.

10. Prezentowane danie konkursowe będzie uważane jako praca przygotowana specjalnie na Konkurs i nie będzie powtórzeniem prac z innych tego typu konkursów, czy odtworzeniem dań osób trzecich.

Rozdział IV

Nagrody

1. Jury przyzna nagrodę w postaci:

 • Cotygodniowej nagrody – publikacja w ebooku,
 • Comiesięcznej nagrody – nagroda rzeczowa,
 • Nagrody gwarantowanej – ebook zawierający 14 zwycięskich przepisów będzie dostępny za darmo dla każdego, kto zgłosi do konkursu minimum 1 danie konkursowe spełniające wszystkie warunki uczestnictwa.

2. Nagrody są sponsorowane wyłącznie przez organizatorki konkursu.

3. Akceptacja Regulaminu i podanie adresu email są niezbędne, by odebrać nagrodę gwarantowaną.

4. Wysyłka nagrody gwarantowanej nastąpi do 30 dni od dnia zakończenia edycji I konkursu.

5. Nagrody rzeczowe wysyłane są tylko na terenie Polski.

Rozdział V

Sposób punktacji jury

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będą organizatorzy.

2. Dania konkursowe będą oceniane przez Jury w następujący sposób

 • max 5 punktów – wygląd i aranżacja,
 • max 5 punktów – dobór składników,
 • 1 punkt – obecność kcal i makro.

Każdy członek Jury może przyznać maksymalnie 11 punktów.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe:

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora konkursu przepisu na danie konkursowe w szczególności w zakresie:

 • utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m. in. drukiem, cyfrowo,
 • wykonywania nieograniczonej ilości publikacji i materiałów promocyjnych (broszur, ulotek itp.),
 • wprowadzania do pamięci komputera, sieci multimedialnej oraz komputerowe (w szczególności Internetu),
 • swobodnego zamieszczania i zezwalania na zamieszczanie w bazach danych, zbiorach, wystawach, wykazach itp.,
 • rozpowszechniania w publikacjach
 • publicznego wystawiania.

2. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczanie prac konkursowych na stronach internetowych, wystawach oraz w innych materiałach promocyjnych.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników konkursu, nazw, przepisów oraz wykorzystywanie zdjęć wykonanych podczas Konkursu w tym zdjęć osób i potraw.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu bez podania przyczyny.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w powyższym Regulaminie, informacje o ewentualnych zmianach zostaną zamieszczone na stronie https://www.meeteat.love/keto-master-szef/regulamin/

Kontakt w sprawie konkursu kulinarnego:

Monika Bochyńska

Paulina Gałuszka